پشتیبانی از فرمت غیرمجاز برای آپلود در وردپرس

کاربردی, هک ها و کدهای وردپرس